سامانه مبادله کالا با کالا

 کا با کا از سال ۱۳۹8 با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ی آنلاین آغاز به کار کرد. امتیاز برند کا با کا توسط شرکت کارسازان بازار کالا(سهامی خاص)

در  تمامی مراجع قانونی ثبت شده است.

در کا با کا کاربران مستقیماً با هم تماس می‌گیرند و هیچ واسطه‌ای در این میان وجود ندارد، پس دقت فرمایید که در خرید و فروشِ شما کا با کا  هیچ دخالتی ندارد و کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند.